HABERLER

Haberler ve Duyurular

Taşıt Görevlendirme Genelgesi

Taşıt Görevlendirme Genelgesi

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatı personelinin Ankara dışında ifa edecekleri görevleri esnasında taşıt ihtiyacının karışlanmasına yönelik olarak aşağıda yer verilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tasarruf Tedbirleri

Tasarruf Tedbirleri Genelge 2007/3

Kamu kurum ve kuruluşlarının giderlerinden tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve resmi taşıtların etkin kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet Ekleri

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet Ekleri

Harcama Pusulası, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Yapım İşleri Hakediş Raporu, Dizi Pusulası, Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları, Metraj İcmali, Fiyat Farkı Hesap Tablosu, Fiyat Farkı Formülü

Harcırah Kanunu

Kanun Numarası : 6245

HARCIRAH KANUNU (1)

Kanun Numarası : 6245

Kabul Tarihi : 10/2/1954

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321

657 Sayılı Kanun

Devlet Memurları Kanunu

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

RSS
123