HABERLER

Haberler ve Duyurular

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Kanun No: 4982

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Harcırah Kanunu

Kanun Numarası : 6245

HARCIRAH KANUNU (1)

Kanun Numarası : 6245

Kabul Tarihi : 10/2/1954

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321

657 Sayılı Kanun

Devlet Memurları Kanunu

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun Numarası : 5018

Kabul Tarihi : 10/12/2003

R.G. Tarihi : 24/12/2003

R.G. Sayısı : 25326

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere ilişkin hükümler getirmektedir.Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözlemleri Kanunu'nun uygulamalarına yönelik ikincil mevzuatı oluşturmak, standart dokümanlar ve formlar aracılığı ile kamu alımları sürecinde koordinasyonu sağlamak, Kamu İhale Bülteni'ni yayınlamak, ihale sürecine ilişkin itirazen şikayetleri incelemek Kamu İhale Kurumu’nun yetkilerindendir.
RSS
12