Şartnameler

Şartnameler

Özel Teknik Şartname

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağlı Yapıların Değerlendirilmesi Ve Güçlendirilmesi Özel Teknik Şartnamesi

Bu Özel Teknik Şartname, ………………………………… Bağlı Yapıların Deprem Tehlikesi Dikkate Alınarak İncelenmesi, Gerekenleri İçin Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşinde Uyulması Gerekli Asgari Koşulları İçermektedir.
Yazan: Inoventa
0 Yorumlar
RSS