İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı

M.Mustafa MURAT

Daire Başkanı

İletişim
  • Adres: Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sk. No: 19 Cebeci/ Ankara
  • Telefon: (0312) 458 58 62-63
  • Faks:
  • Eposta:sygm.insaatuygulama@saglik.gov.tr
İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı Yönerge

1) İhale Uygulama ve İnceleme Daire Başkanlığınca sözleşmesi yapılmış ve dosyası devir edilen işlerin yasal süresi içinde yer teslimini yaparak işe başlatmak,
2) İnşaat süresince, inşaatın kontrolörlük işlerini; yasa, yönetmelik ve tebliğ esasları ve süreleri doğrultusunda; uygulama projeleri, teknik şartnameler, sözleşme ve eklerine uygun olarak, teknik birim yetki ve sorumluluğu ile yürütmek,
3) Kontrolörlüğü yapılan işlerin gerçekleşen pursantaj ve metrajları doğrultusunda hak edişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödemesinin gerçekleşmesini sağlamak,
4) İnşaat uygulaması sırasında ortaya çıkan zorunlu her türlü proje ve imalat değişikliklerini Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı ile gerektiğinde müelliflik hakları sorumluluğunda onaylatmak,
5) Zemin etüdü kaynaklı ve zorunlu statik değişikliklerde Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı ile proje müellifinin vasıtasıyla bünyesinde ilgili mühendislik fakültesi bulunan bir üniversite onayını almak,
6) Yapımı tamamlanan işlerin Geçici ve Kesin Kabullerini Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına yaptırmak,
7) Yapımı tamamlanan işin geçici kabulünü müteakip kesin hesaplarının tanzim ve tetkikinin yapılması işlemlerini yürütmek,
8) Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,
9) Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İnşaat Uygulama Dairesi Birimleri

İnşaat İşleri Birim Sorumlusu

Mekanik Tesisat Birim Sorumlusu

Elektrik Tesisat Birim Sorumlusu